Examples — Recent

Examples of powerful LaTeX packages and techniques in use — a great way to learn LaTeX by example. Search or browse below.

Gantt Charts with the pgfgantt Package
Gantt Charts with the pgfgantt Package
These examples show how to make Gantt charts for project planning in LaTeX with the pgfgantt package. They are from the package documentation. The pgfgantt package provides many useful macros for generating the calendar for the Gantt chart for either absolute or relative dates. It also provides macros for grouping and linking tasks, and for full control over the styling of the chart.
Wolfgang Skala
comment -- paczkomat.wordpress.com
comment -- paczkomat.wordpress.com
Pakiet comment umożliwia dodawanie własnych komentarzy. Podczas tworzenia pdfa można je włączyć bądź wyłączyć. Pakiet może być również używany do tworzenia z jednego źródła wielu wyjściowych plików. Czytaj więcej na: http://paczkomat.wordpress.com/2014/05/03/comment/
paczkomat - pakiety systemu LaTeX
A BIT OF INSPIRATION.com
A BIT OF INSPIRATION.com
Your abstract.
derya
Oldstyle -- paczkomat.wordpress.com
Oldstyle -- paczkomat.wordpress.com
Pakiet zawiera definicje dwóch makroinstrukcji przełączających sposób pisania cyfr na stosowany w dawnych publikacjach. Czytaj więcej na: http://paczkomat.wordpress.com/2014/04/29/oldstyle/
paczkomat - pakiety systemu LaTeX
Todonotes -- paczkomat.wordpress.com
Todonotes -- paczkomat.wordpress.com
Paczka todonotes pozwala na dodawanie notatek i komentarzy do tekstu. Możemy wstawić notatkę na marginesie z linią wskazującą miejsce w tekście, do którego ta notatka się onosi, notatkę w tekście oraz informację o brakującej ilustracji. Notatki mają atrakcyjną wizualnie formę „dymków” (których kolory możemy dowolnie zmieniać). Czytaj więcej na: http://paczkomat.wordpress.com/2013/06/06/todonotes/
paczkomat - pakiety systemu LaTeX
Example of dynamic figure generation from raw data files
Example of dynamic figure generation from raw data files
Visualization of chemical experiment data with Tufte style axes, which demonstrates the ability of LaTeX to dynamically generate figures from raw data files. This plot uses two data files and does some calculations in pgfplots to standardise them. It shows 'scan rate normalised cyclic voltammograms', and could more generally be used for 'cyclic voltammetry' results. Original source: http://pgfplots.net/tikz/examples/cyclic-voltammetry/
Joseph Wright
Venndiagram -- paczkomat.wordpress.com
Venndiagram -- paczkomat.wordpress.com
venndiagram jest pakietem pozwalającym na wygodne i szybkie rysowanie diagramów Venna. Do poprawnego działania pakiet potrzebuje również pakietu tikz. Czytaj więcej na: http://paczkomat.wordpress.com/2014/04/08/venndiagram/
paczkomat - pakiety systemu LaTeX
Smartdiagram -- paczkomat.wordpress.com
Smartdiagram -- paczkomat.wordpress.com
Pakiet smartdiagram pozwala na szybkie i łatwe tworzenie różnego rodzaju diagramów. Do poprawnego działania potrzebuje pakietu tikz, jednak nie musimy samodzielnie dodawać go do preambuły dokumentu – pakiet smartdiagram zrobi to za nas. Czytaj więcej na: http://paczkomat.wordpress.com/2014/04/22/smartdiagram/
paczkomat - pakiety systemu LaTeX
Bibliographies with biber and biblatex
Bibliographies with biber and biblatex
This example shows how to automatically generate citations and a bibliography with biblatex and biber. Biblatex and biber work together to automatically format references and citations like the older cite or natbib and bibtex tool chain, but they offer more powerful and easier to use formatting and better support for special characters (unicode). For a full list of biblatex styles, see the user guide in the biblatex manual.
writeLaTeX