Proiectarea Ecologica a Produselor

Author
David Gabriel
View Count
2846
License
Creative Commons CC BY 4.0
Abstract

Eco-design

Urmăreşte obţinerea produsului cu cel mai mic impact asupra mediului înconjurător, pentru a cărui producţie, transport, folosinţă şi reciclare se folosesc raţional materiile prime, analiza acestora este făcută pentru toată perioada de viaţă a acelui produs - Lifecycle Analysis - incluzând şi nevoile sociale.

Proiectarea Ecologica a Produselor